Adresa
Radno vrijeme

9:00am – 5:00pm

Broj telefona

centar za fizikalnu medicinu

Kalcifikat u ramenu

Što je kalcifikat u ramenu? 

Pojava kalcifikata u tetivama mišića raznih dijelova tijela (kalcificirajuća tendinopatija, kalcificirajući tendinitis) relativno je učestala pojava, kojoj najčešće i ne znamo uzrok. Nešto je učestalije u žena te bolesnika sa šećernom bolesti. Kemijskim sastavom radi se o solima kalcij hidroksiapatita.

Proces kalcificiranja prolazi kroz nekoliko faza:

  • faza stvaranja– zbog promjena u tetivama dolazi do nakupljanja soli kalcija.

  • faza mirovanja – kalcifikat je najčešće bezbolan, no zbog svoje veličine, oblika ili dodira s tetivom u kojoj se nalazi može postati  bolan.

  • faza resorbiranja – radi se o periodu u kojem dolazi do pojave najjačih bolova, zbog pojave upale u okolnim tkivima.
 

Ciljevi terapije

 
Rendgenska snimka i ultrazvuk ramena prikazuje kalcifikat unutar tetiva rotatorne manšete, najčešće tetive supraspinatusa.
Smanjiti bol i povećati mobilnost ramena. Smanjiti neurološke simptome kao dođe do pritiska na živac (trnjenje duž ruke, bol u nadlaktičnom mišiću, promjene osjeta, slabost podlaktice i šake)
 

Terapija kalcifikata u ramenu

– Zagrijavanje ramena
– Terapijski ultrazvuk na rame elektroterapija
– Vježbe mobilnosti individualne i vježbe pomoću štapa
– Primjena protuupalnih lijekova  magnetoterapija
– Medicinski oblog kod jakih upalnih procesa

Cijene terapije za bolove u vratu

Dogovorite termin